Türkçe

Jeugdzaken


De Raad voor de Kinderbescherming is een overheidsinstantie die onderzoek verricht bij grote zorgen over de opvoedsituatie van minderjarigen. Indien zij van mening is dat er een maatregel tot kinderbescherming moet worden opgelegd, dan dient zij hiertoe een verzoek in bij de rechtbank. Uitsluitend de rechter kan een maatregel tot kinderbescherming opleggen. De maatregel kan bestaan uit een ondertoezichtstelling of een (gesloten) uithuisplaatsing.

Bij zowel de rechtbank als het gerechtshof kunt u zich laten bijstaan door Tolga Advocatuur.